שופרסל 4u. מועדון לקוחות שופרסל

הודעה זו הינה בהמשך להודעתנו הקודמת בדבר סיום תכנית מועדון הלקוחות ביום 31 הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר
ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר

מועדון לקוחות שופרסל

ייתכן שהמוצרים יסופקו ללקוח ללא סימון כאמור, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר.

מועדון לקוחות שופרסל
שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם
מועדון לקוחות שופרסל
בסניפי שופרסל, שופרסל online וברשת הפארם Be לקוחות מועדון שופרסל אנו שמחים לעדכן כי אנו ממשיכים בהכנת תכנית מועדון הלקוחות החדשה ואנו נעדכן בפרטיה בקרוב
מועדון לקוחות שופרסל
בברכה, מועדון לקוחות שופרסל בכפוף
באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בדין, וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם כמו כן, עד לאותו המועד ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן — הכל בהתאם לתנאי תכנית המועדון התקפה כיום
תוקף תכנית המועדון הקיימת וההטבות על פיה יסתיימו כאמור ביום 18 כל הטבות המועדון הנוכחיות, תימשכנה על פי התכנית הקיימת וזאת עד ליום 18

מועדון לקוחות שופרסל

.

מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל

מועדון לקוחות שופרסל

.

מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל