פארק הסופרים. הר הבית

זרמים פוליטיים שניסו לתת הילה דתית לעיר טענו שהמסע הלילי היה לעיר מדינה ולא לירושלים הוא בנה שם , והקריב שם לאלוהי ישראל כדי לעצור את שפגעה בעם, כעונש על ה שערך דוד
המונח היהודי בערבית מכונה "גַ'בָּל אלהַיְכָּל" "הר המקדש" ההר, עליו עומדים כיום ו, הוא המקום השלישי בקדושתו ב

סטודיו פוזיטיב

עם זאת, נותרה השאלה מדוע התעלמה ספרות הנוסעים מתיאור פעילות על הר הבית, אם התקיימה כזו.

הר הבית
תנועה זו סוברת כי הר הבית הוא המפתח לריבונות על כל ארץ ישראל
סטודיו פוזיטיב
רק בשלהי התקופה, בשנת , בעקבות רפורמות בממסד ובחקיקה העות'מאנית, ניתנה הרשות ללא־מוסלמים להיכנס למתחם הר הבית, אולם לשם כך היה נדרש להשיג אישור מיוחד מ העיר
הר הבית
כמו כן הקים הורדוס את מצודת ה, בסמוך לרחבת ההר מצפון
לא ידוע מה היו תגליותיו ומה לקח עמו בנו של סלים, עסק במפעלי בנייה בסביבות ירושלים, כשגולת הכותרת שבהן הייתה בניית ושיפוץ , ובכללה כותלי הר הבית
מפאת רגישות הנושא, ה עוסק באופן מתמיד במעקב אחרי אישים וארגונים שונים העוסקים בנושא הר הבית הר הבית ב ניתן לראות עד ימינו את 'קו התפר' — הנקודה בה מתחברת הבנייה החשמונאית עם הבנייה ההרודיאנית הנשענת עליה, המרחיבה את הר הבית לכיוון דרום

הר הבית

לפיכך מכונה ירושלים, ובפרט הר הבית, באסלאם: "כיוון התפילה הראשון" "אולא אל־קבלתיין" أولى القبلتين.

15
סטודיו פוזיטיב
לבקשת הווקף בנה דגם של הר הבית ומבניו לצורך הצגתו בתערוכה בינלאומית, ובהמשך יצר דגמים רבים נוספים של המתחם, הן במתכונתו דאז והן במראהו כבימי
הר הבית
ב ב מופיע מדרש המבאר שם זה — הר שממנו תצא הוראה לישראל, כאשר הכוונה ל אשר ישבה ב בצמוד לבית המקדש
הר הבית
יש שאף נזהרים מכניסה ל המקיף את העזרה