תא 125. PTF 125

חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות לעיל לתוצאות בפועל
מצד שני, חברות שמשקלן גבוה מאוד, כמו , ששוויה שקול לעשרות אחוזים מהמדד, מוגבלות במשקלן במדד חישוב הכמות הצפה נקבע על פי 7 מדרגות נכון ל-2013 : המדרגה הראשונה היא 20-25% כלומר חברות ששווי החזקות הציבור בהן נע בין 20 ל 25 אחוז , הבאה אחריה היא 25-30%, וכן הלאה

125

ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15 שניות.

6
מדד 125
לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה
10 תעודות סל פופולריות בישראל
שוק תעודות הסל נועד להציע למשקיעים מכשיר השקעה פסיבי, שנולד מתוך הרציונל המציע כי רווחי המדדים הם היציבים והמשמעותיים ביותר, אלה שקשה לנצח אותם
נתוני מסחר מניות
תקרת המשקל של מניה במדד תהיה 5%, בדומה לתקרת המשקל במדד ת"א 125
ב-2020 השיקה הבורסה לניירות ערך את הגרסה הירוקה של מדד תל אביב 125: "מדד אקלים נקי מדלקים פוסיליים" על אף התנודתיות בשוק ההשקעות היום והפדיון הגובר בשוק תעודות הסל בישראל, כולל הרפורמה הצפויה בשוק תעודות הסל וקרנות הסל — ניראה כי ישנן תעודות סל המציעות תשואות מרשימות לאורך זמן, ומהוות כלי השקעה פסיביים יעילים, בדמי ניהול נמוכים ובסיכון מופחת
פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע לעיל, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש הוא החליף את "מדד המשתנים" שנכנס לשימוש לאחר מחשוב מערכות הסליקה של הבורסה בתל אביב בסוף שנות השמונים

PTF 125

זאת, מפני שנתון התשואות מתחילת השנה — פחות מחודשיים — אינו מספק על מנת להתרשם מביצועי תעודות הסל ביחס למכשירי השקעה אחרים, בעיקר לאור אי היציבות בבורסות בתקופה האחרונה.

2
Voordat je verdergaat naar Google Maps
רגע קט לפני הרפורמה, ובשעה ששוק ההשקעות סובל מתנודתיות שאינה מאפיינת את ה — בחנו מי היו 10 תעודות הסל הפופולריות ביותר בישראל בחודשים האחרונים, ומי השיגו את הרווחים הגבוהים ביותר במהלך 2018
PTF 125
באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל
מדד תל אביב 125
מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח