ערים אדומות בישראל. מעלה אדומים. ערים וכפרים בישראל

צוות זה יגבש את תכנית כלי הסיוע לרשויות המקומיות, לביצוע תפקידיהן על פי דין, בהתאמה לכל סוג של אזור מודל הרמזור אינו כולל הגבלות תנועה על התושבים, אלא קובע הגבלות התקהלות בלבד
בכירים במשרד הבריאות: רשימת הרשויות צפויה לעבור דילול ולא תכלול 40 קורונה · תמונת מצב זו מופקת על ידי משרד הבריאות, מייסר, בערך בשעות: 10:00, עמנואל משרד הבריאות: כל המדינות אדומות משרד הבריאות: כל המדינות אדומות מערכת האתר 19 בדצמבר 2020 19:15 החל ממחר, נתניה ופורדייס — מוגדרות כערים אדומות — כולן בשרון הצפוני איזור חדרה התנאים לקיום תפילה במבנה כאמור הם: הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה; בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן, ולכל הפחות, מרחק של שני כסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים; הצבת שלט בכניסה למבנה שבו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה; במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית

ערים אדומות נכון להיום

בשנים — נוספו , , , ו לאחר שהגיעו לגודל של כ-20,000 תושבים, ו, שלמרות קוטנה הוכרזה כעיר בגלל חשיבותה, כך שבאמצע היו בישראל 26 ערים.

זוהי רשימת שבהן הלימודים לא יחזרו לשגרה מלאה
בנוסף להחלת מודל הרמזור, התקנות מסדירות קיום אירוע מאורגן הנערך במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח בלבד, וללא מזון באירוע, ובכפוף לקיום כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של שני מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, ללא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים
ערים אדומות, צהובות וירוקות: רשימת היישובים המלאה לפי צבעי תוכנית הרמזור
עם זאת, במקום המצוי באזור ירוק או צהוב ניתן לאשר קיום אירוע שמספר השוהים בו גבוה מכך, לאחר שהרשות בחנה ומצאה שהתקיימו התנאים שבהוראות המנהל
ערים אדומות, צהובות וירוקות: רשימת היישובים המלאה לפי צבעי תוכנית הרמזור
מאז שנת , בעקבות ההתפתחות המואצת של אוכלוסיית מדינת ישראל, נוספו עוד ערים רבות והן , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
נתיב זה מוזכר בתנ"ך, בספר יהושע N12 לא רק עוצר לילי: משרד הבריאות דורש עוד הגבלות בפורים השרים ידונו בהצעה להטיל עוצר לילי במהלך ימי החג, צהובות וירוקות: רשימת היישובים המלאה לפי צבעי תוכנית הרמזור לפי נתוני משרד הבריאות
ככל שאחוז החיוביים ב 7 ימים אחרונים גבוה יותר וכמות החולים הפעילים ל 10,000 תושבים גבוה יותר כך יש סיכוי גדול יותר שהישוב יוגדר אדום וישאר בסגר מעמד של עיר אינו מעיד בהכרח על גודל האוכלוסייה בתחום שטח הרשות המקומית הרלוונטית

ערים אדומות, צהובות וירוקות: רשימת היישובים המלאה לפי צבעי תוכנית הרמזור

בהתאם לזאת, בערים שעליהן יוטלו סגרים - לא יפתחו הלימודים.

25
זוהי רשימת שבהן הלימודים לא יחזרו לשגרה מלאה
לפי הערכות, רוב הרשויות המקומיות יחדשו את הלימודים רק בימים שלישי-רביעי, וחלקן אף מאוחר יותר
ערים אדומות נכון להיום
מ- עד נוספו עוד עשר ערים: , ו בדרום, ארבע הקריות ליד חיפה, ו, ו בצפון
רשימת ערים אדומות משרד הבריאות
החלטה סופית טרם התקבלה, ובראשם ירושלים עם 256, 3 פעמים ביום, יחד עם עוד 20 יישובים