אינטגרלים נוסחאות. חשמל ומגנטיות

בדף זה תמצאו את נוסחאות האינטגרל עבור הפונקציות השונות כאשר מחשבים שטח בין שתי פונקציות ואחת תמיד מעל האחרת כאשר מחשבים שטח הנמצא בין שתי פונקציות שאחת מיהן תמיד גבוהה יותר מהשנייה — מחסרים את שתי הפונקציות ואז מחשבים את האינטגרל
נוסחאות אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות 1 כמו כן, נאמר גם כי אינטגרל זה מתכנס

אינטגרלים נוסחאות

כמו כן, יש להחליף את הנגזרת ב.

6
אינטגרל, אינטגרלים
לכן יש להתייחס לרשימה זאת אך ורק בגדר כלל אצבע
נוסחאות 2
כל נוסחה כוללת גם דוגמה
אינטגרציה בחלקים
כאשר יש לנו פונקציה של x בתוך sin: 4
שני גרפים יכולים להיות מעל ציר ה- X או מתחתיו, להיות עם שניים או יותר נקודות חיתוך ועוד כאשר ידוע מראש שהביטוי הזה חיובי אין צורך בערך המוחלט
עכשיו בחוץ יש לנו את הנגזרת של הפונקציה הפנימית וניתן לחשב את האינטגרל חישוב שטח בעזרת אינטגרל: סוגי שטחים בבחינות הבגרות תשמשו בפעולת האינטגרל בעיקר על מנת לחשב שטח בין שני גרפים

אינטגרציה בחלקים

בהתאם לתכונות הללו יש מספר דרכים להגדיר את האינטגרל.

10
נוסחאון במקצוע תורת החשמל
לא כל אינטגרל של פונקציה מורכבת נלמד לחשב בצורה הזו
נוסחאות 2
אינטגרל היא הפעולה ההפוכה לנגזרת
חשמל ומגנטיות
נוסחה אחת למצב שבו הנגזרת הפנימית היא ישר
ה הפונקציה בהן 'הנק — אנכיות אסימפטוטות נוסחה שנייה עבור מצב שבו הנגזרת הפנימית אינה ישר
ג וכאשר מתאפסת הנגזרת כאשר קריטיות נקודות עם זאת, לא קיים אלגוריתם לביצוע אינטגרציה בחלקים וקיימים מקרים בהם עדיף לא לעקוב אחרי הסדר ברשימה

חשמל ומגנטיות

למשל: אינטגרל לפונקציה מורכבת לפונקציה מורכבת יש שתי נוסחאות אינטגרציה.

11
טבלת אינטגרלים מורחבת
בשיטת האינטגרציה בחלקים ניתן להפוך את הבעיה של של מכפלה של שתי פונקציות לבעיה של מציאת אינטגרל של מכפלת שתי פונקציות אחרות, נגזרת הראשונה ו של השנייה
נוסחאות אינטגרציה (נוסחאות אינטגרלים)
בדף זה קישורים ללמידה של סוגים שונים של אינטגרלים
אינטגרל לא אמיתי