אזרחות בגרות. תוכניות לבגרות

כמו מרבית המקצועות ההומניים לבגרות, גם מבחן זה לא בודק רק שינון של ידע מומלץ שמורים ייכנסו לשיעורים במהלך השנה עם מגוון כתבות מכלי תקשורת ומאתרים שונים וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי אזרחות
בנוסף , שנערכת בכתב פעמיים בשנה מועד קיץ ומועד חורף , יש צורך גם להגיש עבודה מסכמת באזרחות בחינת הבגרות בכל שנה נוגעת באירועים אקטואליים שהתרחשו בשנה החולפת

חישוב ציון בגרות באזרחות

.

27
תוכניות לבגרות
הכרזת העצמאות, תוספת : תוכנית החלוקה ב'
חישוב ציון בגרות באזרחות
סמל שאלון ראשי 34280 בחינה ראשית — בחינה חיצונית 80% אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים , סמל שאלון 34281 מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני מִשנה 20%, סמל שאלון 34282 מטלת ביצוע — מטלה פנימית לאינטרנים ולעולים חדשים 20%, סמל שאלון 34283 מבחן עולים — מבחן חיצוני 80% אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים , סמל שאלון 34284 מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה עולים 20%, סמל שאלון 34272 יחידות ההגבר — בחינה חיצונית 30%: חברה וכלכלה, סמל שאלון 34371 יחידות ההגבר — מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה: דת חברה ומדינה והחברה הערבית בישראל 70%, סמל שאלון 34372 יחידות ההגבר — מטלות פנימיות: מיזם והערכה חלופית 70%, סמל שאלון 34373 בכל אחד מהמדריכים מצוין אם הוא עדכון לכתוב בספר הלימוד או תוספת
תוכניות לבגרות
כל מדריך מכיל הצגת מטרות הוראה, עיקרי תוכן להוראה, הצעות דידקטיות להוראת הנושא בכיתה והצעות לשאלות מבחן לתרגול
שאלות האירוע מתייחסות לכלל נושאי תוכנית הלימודים מומלץ לעודד תלמידים לקרוא עיתונים וללמד את התלמידים לקשר את נושאי הלימוד לאירועים אקטואליים
התלמידים צריכים להראות גם שליטה בעקרונות הדמוקרטיה שנלמדים בכיתה דרך ניתוח של אירועים אקטואליים שמתרחשים במדינה מדינת ישראל כמדינה יהודית תוספת : ה מנון המדינה - חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי כולל: המובנים המהותי והפורמאלי של הדמוקרטיה, האמנה החברתית ליברלית וסוציאל דמוקרטית , תוספת : גישות חברתיות—כלכליות בדמוקרטיה כולל : סוגי דמוקרטיה - ישירה ועקיפה + שיטות ממשל - פרלמנטארית ונשיאותית + משאל עם

חישוב ציון בגרות באזרחות

חישוב ציון הבגרות באזרחות נלמדת בהיקף של 2 יחידות לימוד והיא נמנית בין מקצועות החובה לבגרות.

18
תוכניות לבגרות
חישוב ציון בגרות באזרחות
אזרחות