רומן של עגנון תשחץ. מורדו

בסוף שנות ה-40 פעל קלוזנר יחד עם על מנת למנוע מעגנון את קבלת , פרס שהוענק לו לבסוף רק בשנת , שמונה שנים לאחר מותו של קלוזנר בשנת 2013 יצא לאור על חייו בהשתתפות בני משפחתו, ששודר בערוץ הראשון
מרובים מהם הדברים שפרסמתי לאחר מכן יוליאן מבשר לו שדנים בסנאט האוניברסיטה על מינויו של הרבסט ל

רומן של עגנון

בסוף שנת כתב עגנון, בעבודה אינטנסיבית שנמשכה ארבעה ימים, את ה "".

רומן כצמן
דרך ההתעסקות התכופה בביטחון המדומה שהכסף מספק, מותח עגנון ביקורת על תרבות הממון של יהודי הגולה ומציג אותה כבנויה על יסודות רעועים
רומן מאת עגנון
כל היום ישבה בבית ומן הבית לא יצאה
פתור
טראומה זו מופיעה מדי פעם בסיפוריו
הן דומות למקבילותיהן אך ורק בתפקיד שהן ממלאות בחיי הגיבור הראשי, אך לא במהות האנושית שהן מייצגות שיטוטיו מגיעים לקִצם עם עלייתו של המספר ל
ליפשיץ צייד את עגנון במכתב המלצה ל, וברנר ציידו במכתבים ל ול הוא עושה זאת בכך, שהחל מראשית הספר השני של הסיפור מעלה עגנון פעמים רבות בצורות שונות, בגלוי ובהסתר, את מוטיב הצרעת

רומן מאת עגנון

עלילת הספר עוסקת בהירשל, שהתאהב בבת משפחה רחוקה בשם בלומה, ש מאביה ומאמה, המשמשת כמשרתת בביתו.

7
פתור
בעיית הקנאה והעגינות הנפשית, בעיית קנאתה של אישה באישה
נובלה של עגנון
בסופו של דבר הוא מאבד לחלוטין את שפיותו ובורח ל
שירה (ספר)
עגנון ניצל את כל אלה על מנת ליצור סגנון וירטואוזי, שקול ומחושב, שבולטת בו אהבה עזה ליהדות