מענק עידוד תעסוקה. מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)

גם עובד צריך להגיש הצהרה הכוללת פרטים לגביו ולגבי המעסיק, כולל שכר ומידע נוסף את האישור יש להעלות למערכת ולשמור אותו כקובץ ששמו הוא מספר הזהות של אותו עובד
במסלול זה הגידול ב"מצבת העובדים" בחודשים יולי-אוקטובר ייבחן ביחס למצבת העובדים בחודש יוני 2020 אם מצבת העובדים גדלה ב 10 עובדים, רק עשרת העובדים הראשונים שדווחו יילקחו בחשבון בבדיקת הזכאות של המעסיקים למענק

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)

הנה כל מה שצריך לדעת.

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
הזנת חשבון בנק ברשות המסים כרוכה בצירוף המחאה מבוטלת
מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)
איך מעסיק יכול לקבל את המענק? למידע נוסף ראו ב וב מעסיקים אשר במהלך החודשים אפריל - אוקטובר 2020 קלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או ששהו בחופשה ללא תשלום עשויים להיות זכאים למענק כספי
מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)
מועד קליטת העובד גובה המענק ביוני 2020 גובה המענק ביולי 2020 גובה המענק באוגוסט 2020 גובה המענק בספטמבר 2020 סה"כ 30
מענק עידוד תעסוקה הוא מענק שהמדינה משלמת למעסיקים על כך שהמעסיק החזיר עובד שהוציא אותו לחופשה ללא תשלום חל"ת או על זה שגייס עובד חדש החישוב נעשה לפי מצבת עובדים שהועסקו אצל מעסיק באותו חודש למעט אלו שהוצאו לחל"ת או פוטרו, ולפי מועד תחילת העבודה שהוא היום הראשון לעבודה או לחזרה לעבודה אצל המעסיק
בעקבות תיקון לחוק ביום 29 לא ניתן לקבל מענק עבור מספר עובדים גבוה יותר ממספר העובדים שהתווסף למצבת העובדים באותו חודש

מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)

ניתן לעדכן את הקובץ מדי חודש ולעשות בו שימוש חוזר.

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
המענק משולם לאחר בדיקה של נתונים שאורכת 21 ימים ממועד הגשת הבקשה לקבלת המענק
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
סכום המענק: מסלול 1 תחילת עבודה ותנאים סכום המענק לכל עובד 19
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
בשדה "נושא ראשי" יש לבחור את "עדכון חשבון בנק מענק לעידוד תעסוקה" ובשדה "נושא משני" יש לבחור את "עדכון חשבון בנק — תיק ניכויים"