ארץ נהדרת הרב קנייבסקי. חיים קניבסקי

בימי שישי הוא מוסיף ללימוד את הקשורים לפרשת השבוע לצד מה בזמן , הובטח בשמו שב לא יפלו טילים, בהסתמכו על אמירה דומה של דודו
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המפקחת בין השאר על שידורי ערוץ 12, השיבה היום שלישי לתלונות רבות שהוגשו בעקבות שידור חיקוי הרב חיים קנייבסקי בתכנית "ארץ נהדרת" בעבר כיהן כ "שפת הים" ל

השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי

בכינוס בחירות שנערך לאחר מכן ביקש הרב שך שיביאו את הרב קניבסקי מביתו ורק לאחר מכן עלה לנאום כשהוא מקדיש חלק מנאומו לחלוק לו שבחים ולהדגיש את החובה לציית להוראותיו , ובין היתר אמר עליו כי "הוא הכי גדול ממה שיש לנו בעולם".

8
פרסום ראשון
באוקטובר 2018 לקראת השתתף שוב בישיבת מועצת גדולי התורה
השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי
בסידור הקידושין כובד רבי , בני הזוג התגוררו בפתח תקווה מספר חודשים והוא המשיך ללמוד בישיבת לומז'ה
חיים קניבסקי
הוא למד שם במשך עשרות שנים
בשנים האחרונות הוא לומד בעיקר בעצמו לאחר פטירת חמיו הרב ב-2012 תמך הרב קניבסקי במעמדו של הרב כמנהיג ה
אביו שימש סנדק בברית המילה שלו וקרא את שמו שמריהו יוסף חיים, על שם שני סביו, הרב רבה של והרב חיים פרץ קנייבסקי להתרגז עכשיו כשמדובר ברב קנייבסקי? את התלמוד הבבלי הוא לומד עם בנו הרב יצחק שאול

חיים קניבסקי

בגל המגפה השני אוקטובר 2020 פורסם בשם הרב קניבסקי כי יש לפתוח את בניגוד להנחיות הממשלה, שאסרו על כך.

7
השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי
במעמד הסיום משתתף קהל רב
חיים קניבסקי
זמן הסיום נקבע ל על מנת לקיים בשל המוטלת עליו
פרסום ראשון
הרב שך ביקש ממנו להופיע לצידו בכינוס יסוד המפלגה ב וצירף אותו עמו בנסיעתו לכינוס בירושלים
עומד בראש מערכת ספרי "דעת נוטה" שבהם תשובות של אביו על סדר במהלך השנים למד הרב קניבסקי את התלמוד הבבלי והירושלמי עם מספר , בהם הרב אלעזר צדוק טורצין עמו הוציא את ספרו "שונה הלכות" , הרב חיים ישראל שפירא, הרב אברהם גולדשמידט והרב
מחבר ספר "מוסר אב" - משא ומתן עם אביו על הלכות מצפיה במערכון עולה כי הוא לא עסק כלל וכלל באמונתו של הרב ובאמונה של הציבור הדתי והחרדי

חיים קניבסקי

מחבר הספרים "בר גיבול" על , ו"אהל עראי" על ופירוש "שיח אמונה" המלוקט מספר אביו על הלכות שמיטה.

3
חיים קניבסקי
דרך לימודו מבוססת על בקיאות רחבה, השוואת המקורות וביאורם זה על פי זה
השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי
ירדו על נתניהו כמו שאף אחד לא עשה את זה כל כך נמוך
השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי
בתום השבעה לפטירת אביו, באב תשמ"ה 1985 , הספיד הרב שך את האב בהיכל ישיבת פוניבז' ואמר כי "הניח בן כמותו"