משפט קסטנר. משפט קסטנר

בין ניצולי הרכבת היו גם: הרב , הרב , הרב , הרב פרופסור חתן פרס ישראל , הרב אליעזר חיים בלום האדמו"ר מקאשוי, הצייר , מבקר האמנות , המנהיגים הציוניים ד"ר וד"ר והפסיכיאטר הלוי ביטא השקפת עולם הומניסטית וליברלית
אלמנתו של קסטנר, אליזבט, נפטרה ב- ונקברה לצדו במהלך המשפט הכחיש קסטנר שעמד בקשר כלשהו עם קצין המודיעין הנאצי יוזף אדולף אורבן

משפט קסטנר

האם ההתנפלות הזו של אולשן — רק של אולשן — על הלוי קשורה עם ניגוד האינטרסים שבו אולשן היה מצוי? רוצה לומר: יש שיתוף פעולה הראוי לשבח, ומכל מקום אין לגנותו ואין לראותו כפגם מוסרי, אם אינו מלווה כוונות זדון ורשע".

THE 'KASZTNER TRIAL' AND THE IMAGE OF THE HOLOCAUST IN ISRAELI CONSCIOUSNESS / משפט קסטנר ודימויה של השואה בתודעה הישראלית on JSTOR
מאז נערך מדי שנה, ב, טקס זיכרון פרטי לקסטנר ליד הכניסה לבית בו גר ונרצח בשדרות עמנואל הרומי 6 בתל אביב
משפט קסטנר
להרוג את קסטנר
בדיון ב שלא נסתר על ידי הוכח כי לא מדובר בפעולת הצלה של קסטנר אלא במשלוח אשר משיקולים פנימיים של הנאצים לא הופנה לאושוויץ
משעשה כן, ואף ישב בראש הרכב השופטים שדן בפרשה — חרף ניגוד האינטרסים החמור שהוא היה נתון בו — חרץ הנשיא אולשן את כל ההליך שהתקיים תחת שרביטו לפסילה ואם יעיין מאן דהוא בפסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת קסטנר — הוא יבחין ודאי שהנשיא אולשן — מכל שופטי ההרכב — לא מסתפק בכך שהוא הופך את פסק הדין של השופט בנימין הלוי שנתן את פסק הדין בערכאה התחתונה, אלא הוא גם נוזף בהלוי קשות ובאופן חריג לפי כל קנה מידה — קבל עם ועולם
ובכל זאת, מה בין פסקי הדין? כי הן משה שרת והן יצחק אולשן מעידים בכתובים — שהתפרסמו כעבור שנים — על הידידות האמיצה ששרתה ביניהם אשתו הצטרפה אליו לבודפשט בשנת

משפט קסטנר / Mishpat Kestnerלצפיה ישירה

עם גמרנו את הגימנסיה "הרצליה".

3
'קשר משפטי
ומה יש ללהב לכתוב על השופט זילברג, שדעתו כדעת השופט הלוי, והוא הרשיע את קסטנר? מאמר זה, בן 44 עמודים, לא עסק בקסטנר, אלא במשפט קסטנר
משפט קסטנר
אין צורך להביא עדים שיעידו על החברות הקרובה והידידות האישית העמוקה ששרתה בין משה שרת לבין יצחק אולשן לאורך עשרות שנים — לרבות בימי משפט קסטנר
'קשר משפטי
פסק הדין הורכב מ-207 עמודים, וקריאתו נמשכה משמונה בבוקר עד לשעות הערב המאוחרות אך זמן קצר לאחר תחילת הקראת פסק הדין היה ברור לכול מה דעתו של השופט ולאן נושבת הרוח; בהגיעו להאשמת שיתוף הפעולה של קסטנר עם הנאצים, שיתוף פעולה שנקנה במתן רכבת המיוחסים, אמר השופט משפט שנחקק לדורות : "
על הרכבת היו שלוש קבוצות עיקריות של יהודים: האחת הורכבה מציונים ומאנשי תנועות הנוער החלוציות, השנייה כללה 388 מאנשי קלוז' שהיו בעלי רישיונות עלייה וכן רבנים, סופרים, עיתונאים, אמנים ואנשי מדע, ובשלישית היו מעשירי הקהילה, שמימנו את מרבית כופר הנפש הייתי יועץ הקטיגוריה בענייני השמדת יהודים, גם השתתפתי בחקירות ובחיפושים אחרי אייכמן ומספר עוזריו שנעלמו
ב- , לאחר שעיריית תל אביב קראה רחוב על שם , מחתה , נכדתו של קסטנר, על ההימנעות מקריאת רחוב על שם סבה פלגי עשה זאת, ובהמשך נתפסו הוא וגולדשטיין, עונו ונשלחו ברכבת לגרמניה

משפט קסטנר / Mishpat Kestnerלצפיה ישירה

לשם כך היה צורך שוועדת ההצלה תודיע לגסטאפו על בוא הצנחנים, ולאחר מכן היה על הצנחנים להסגיר את עצמם לידיהם.

THE 'KASZTNER TRIAL' AND THE IMAGE OF THE HOLOCAUST IN ISRAELI CONSCIOUSNESS / משפט קסטנר ודימויה של השואה בתודעה הישראלית on JSTOR
ההיסטוריון כתב על כך כי "גם תומכיו המובהקים של קסטנר מתקשים להעניק הסבר סביר למניעו במתן ההצהרות"
אנציקלופדיה יהודית דעת
קסטנר אמר במשפט שהעיד לטובת בכר משום שלא עסק לדבריו בהשמדה ממש, אך הכחיש בתוקף את העובדה שהעיד לטובת קרומיי וויסליצני
משפט קסטנר
החל משנת עבד כ ב היהודי בשפה ההונגרית "" Új Kelet בקלוז', תחילה ככתב ספורט ולאחר מכן ככתב מדיני