הודעות מטה בחינות. הנחיות ונהלים

אנו תקווה כי תמצאו את מאגר החממ"ה יעיל, ידידותי לשימוש ונותן מענה לצרכים המתבקשים מורשים להיכנס למערכת: מנהל בית הספר, מזכירה, רכז בחינות כניסה למערכת הודעות מטה בחינות עם קוד משתמש וסיסמא שאיתם נכנסים למנב"סנט
שירות זה מאפשר העברת הודעות לבית הספר בהתאם לעדכוני מטה הבחינות כחלק מהמגמה לשיפור השירות לעובדי ההוראה ולהעמקת הקשר השוטף, שוקד משרד החינוך על פיתוח כלים שיתנו מענה יעיל ואיכותי לכלל עובדי המטה, המחוז ומוסדות החינוך

הודעות מטה בחינות

את מכשירי השמע יש לחבר לרמקולים הניידים שסופקו עבורכם.

18
הנחיות ונהלים
העיצומים במחאה על הפחתת שכר העובדים
הנחיות ונהלים
אשר יופקו עבורם כרטיסי SD וכן שאלונים שבהם תתאפשר היבחנות באמצעות i-Test לתלמידים בעלי לקויות למידה
הנחיות ונהלים
הקראת שאלון באמצעים טכנולוגיים: תלמידים הזכאים להקראת שאלון בשאלונים הבחינות יקבלו כרטיסי sd לצורך השמעה
במסגרת מהלך זה הקים משרד החינוך את המאגר הדיגיטלי- "החממ"ה" הודעות וחוזרי מטה משרד החינוך המאגר יעמוד לרשות כלל עובדי מערכת החינוך והוא יחליף בהדרגה את משלוח המיילים
את הכרטיסים יש להכניס למכשירי השמע שבהם משתמשים לצורך הקראת שאלון במקצועות אחרים, כמו בספרות, תנ"ך, היסטוריה וכו' ההדלפות לא הגיעו משם ניווט ברשומות

מטה בחינות

מתוך שכך, חשוב להיכנס למאגר ולצפות בתוכנו כחלק משגרת העבודה.

25
מטה בחינות
בסיוע משרד המשפטים, 14:00-16:00 בחינות בגרות — כל-זכות בחינות הבגרות מהוות סיכום של לימודי התיכון וגם תנאי סף לקבלה למערכת ההשכלה הגבוהה
מטה בחינות
כניסה למערכת מחייבת הזדהות אישית
הודעות מטה בחינות
להלן הנחיות היערכות בבתי הספר לקראת בחינות הבגרות באנגלית ובעברית לדרוזים: קטע הבנת נשמע קטע הבנת הנשמע הוקלט על גבי כרטיס sd