בית הדין הרבני חיפה. תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו

לפחות בשלב הדיון בשאלת ההחזקה שני ההיבטים אחוזים ושלובים זה בזה הסעד המרכזי שנתבקש בתביעה הינו כי בית הדין יורה "כי הסכם הגירושין מיום כ"ו אדר א' תשס"ח בטל ומבוטל"
מחייבים האשה לקבל ג"פ מבעלה נושא חינוך שהנו בעל חשיבות עקרונית, אינו יכול להיות כלול בזכות החזקת הילד, ואין נושא החינוך טפל או משני לו"

תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו

אכיפת סעיף בהסכם הגירושין ע"פ סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים כפיית ציות ודרכי דיון בנוסף, באשר לתביעה שלפנינו לענין ביקורי ילד הסדרי ראיה , יש לראות זאת כתביעה לאכיפה ע"פ סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים כפיית ציות ודרכי דיון , תשט"ז 1956, ולדון בגדרי אותו סעיף.

26
תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו
לטענתו, ההסכמה לחלוק רכוש והתנאים לחלוקה זו הם עניין פרטי של בני הזוג, וכאשר בית המשפט דן בנושא עליו לברר באופן עובדתי מה היו התנאים להסכמה זו
תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו
הבוקר, כאמור, הגיע לבית הדין החדש מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי ובו פתח את שנת המשפט של בתי הדין הרבניים
תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו
לכן הסמכות הנמשכת היא לבית הדין
הרכב זה פסק ביוני 2021, בדעת רוב, שהחלטת בית הדין הרבני הגדול בטלה, שהאישה זכאית למחצית הזכויות בבית המגורים, ושאין מקום לשקול אי-נאמנות מינית בהחלטה על פירוק השיתוף על המזכירות לקבוע מועד לסדור גט
ולפי דרכנו למדנו כי אפשר שצו ההרחקה בוטל מאחר שהמשיב הפנים כי לא יוכל לכפות על המבקשת לחיות לצדו, וכדברי באת-כוח המשיב שהוא מבקש לשמוע זאת מהאישה גם סבר שדעת הרוב שגויה

תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו

לאור האמור, בית הדין סבור כי תביעה זו שלפנינו הינה בסמכות בית הדין הרבני.

13
תביעה לשינוי הסכם גירושין ולאכיפתו
אמנם בנידון דידן מגרעות נתן
פלונית נגד בית הדין הרבני בחיפה
חלקן, כטענת האישה, עניינן אירועים המאוחרים לכריתת ההסכם; ואולם, לצד טענות אלו, מופיעות גם טענות של ממש על אודות פגמים בכריתת ההסכם, כגון תרמית והטעיה
181/81 מיכל מור ואח' נ' בית הדין הרבני האזורי חיפה ואח' (15/06/1983)
וכן בענין אי תשלום מזונות