חוק רישוי עסקים. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים: מה השתנה ברפורמה? • משרד עורכות דין טלבי גולדרט

המשמעות הינה שבעל האיטליז יידרש לחדש את רישיונו כל שנה שלב שני בהוצאת רישיון עסק — מילוי והגשת טופס בקשה להנפקת רישיון עסק: הצעד השני בדרך לקבלת רישוי עובר במילוי והגשת טופס בקשה ייעודי
בתיקון 34 השתנתה הדרישה והיא כיום מוגדרת כקיום תכליות דיני התו"ב אחד מעקרונות הרפורמה הוא עיקרון העידוד הכלכלי

רישוי עסקים

מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

24
רישוי עסקים דיפרנציאלי
ניתן להגיש השגה או על החלטת הרשות או הגורמים המוסמכים
רישיון עסק
ניתן לנהל בתוכנת ניהול עסק של ריווחית היבטים רבים בעסק באופן דיגיטלי, לרבות: ניהול קשרי לקוחות, ניהול משימות, רכש, מלאי, קריאות שרות, שיבוץ צוותים, מסופונים, ניהול גבייה, קופות רושמות, מערכת הנהלת חשבונות לרבות הפקת קבלות, חשבוניות חתומות דיגיטלית, מאזנים, דוחות וכו' , סליקת אשראי ועוד, ולא פחות חשוב מכך - היא מאפשרת לבעלי עסקים להתפנות להגשת רישיון עסק בראש שקט
חוק רישוי עסקים: אילו עסקים כפופים להפקת חוק רישוי עסקים?
אם הבקשה לא נדחתה, היא מועברת לבדיקת גורמים מקצועיים שייתנו חוות דעת
אם עלות השינויים הנדרשים לענף כולו עולה על סכום של 200 מיליון שקל לשנה, יהיו הדרישות של נותן האישור נתונות לביקורת ולהמלצה של הוועדה המייעצת נותן האישור אינו חייב לקיים את המלצות הוועדה, אך אם לא קיבל את ההמלצות חובה עליו לפרסם זאת באתר האינטרנט
בתום הבדיקה הרשות מחליטה האם לדחות את הבקשה או לאשר אותה ובאלה תנאים לכל השאר ניתן לתת רישיון עסק

רישוי עסקים

בנוסף, לעסקים במסלול רישיון בתצהיר לא תיקבע תקופת תוקף קצרה מ-10 שנים, אלא באישור ועדת הפנים של הכנסת.

7
תיקון 34 לחוק רישוי עסקים: מה השתנה ברפורמה? • משרד עורכות דין טלבי גולדרט
טופס זה אמור להגיע אליכם כבר בסיום השלב הראשון, ובנוסף להגשת טופס בקשה לרישיון חתום יש לצרף מסמכים נוספים כגון: תוכנית עסקית, הוכחת תשלום אגרה, תרשימים, מפות ועוד, תלוי בתחום העיסוק הייחודי של כל עסק
רישיון עסק
נבחנו ושונו: לוחות זמנים, תוקף רישיון, רישיון חדש או חידוש, סוג הפריט, נותני האישור בפריט ועוד
רישוי עסקים
בהיעדר תגובת נותן אישור: אם רשות הרישוי טרם החליטה האם לתת רישיון או לא, ייחשב העסק כאילו ניתן לו רישיון
הרשות מוסמכת להנפיק היתר זמני או מוגבל בזמן שיש לחדשו בתום התקופה תוכנת ניהול העסק ERP של ריווחית מספקת לבעלי עסקים, כמוכם, הנמצאים בראשית דרכם מעטפת של פתרונות לניהול העסק בממשק אחיד, נוח, ידידותי למשתמש ומודולרי, שיכול לגדול ולצמוח יד ביד עם צמיחת העסק שלכם
במטרה להקל על בעלי העסקים ולהפחית את נטל הרגולציה, בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים הוארך תוקף רישיונות עסק רבים ונקבע כי לא יקבע תקופת תוקף לרישיון הקצרה מ-5 שנים, אלא מנימוקים מיוחדים בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר וסביבתה

רישוי עסקים

משמעות השינוי היא שינוי בהגדרת "נושא משרה", לא ניתן להטיל אחריות על מנהל רשום רק בשל עובדה זו.

29
רישוי עסקים דיפרנציאלי
עובדי רישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק
רישוי עסקים דיפרנציאלי
יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה
רישוי עסקים דיפרנציאלי
למשל, עסק מסוג מחסן יוכל לקבל רישיון עסק לתקופה המקסימלית, קרי 15 שנה